Definition


Ateism är ett kunskapsteoretiskt ställningstagande som enbart besvarar frågan “Finns gud/-ar?”. Utöver den frågan innehåller inte ateism några ställningstaganden, det är mer ett konstaterande än någon aktiv uppfattning.

Antiteism betecknar den mer aktiva positionen för en ateists agerande.

Utöver dessa två begrepp bör också nämnas agnosticism, som indirekt är ett avståndstagande från religion, men har en betydelse som mynnar ut i att man inte har eller kan ha kunskap huruvida gudar existerar och därför inte avvisar att ta ställning.

Om alla dessa tre begrepp finns det mängder av perspektiv, så jag gör inte anspråk på att här ange de allenarådande.

Dock är det helt klart att “motståndarsidans” försök att belägga ateismen med t.ex. att vara en religon, måste ses som ytterst naivt. Ordet “religio” är latin och betyder “gudstro” och att då hävda att ateism är en religion är som att påstå att den som inte utövar idrott är en idrottsman. Denna allegori finns i många versioner.

Det finns oerhört starka och många skäl till att agera som antiteist och om detta handlar denna blogg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *